Его Святейшество Гьялванг Друкпа прибыл в Москву 27 сентября

Его Святейшество Гьялванг Друкпа прибыл в Москву 27 сентября

Впервые в России: духовный учитель и практик Гьялванг Друкпа! Его Святейшество Гьялванг Друкпа прибыл в Москву 27 сентября в МФК «Ханой-Москва».

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đám mây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, em bé

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, đám cưới, trẻ em và trong nhà